سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی شیمی
منوی اصلی

اعضاء و شرح وظایف

 

مشخصات اعضاء گروه آموزشی شیمی استان مرکزی

نام ونام خانوادگی

سمت

روز  حضور در گروه

            تلفن تماس پست الکترونیک

سوسن    نادری

سرگروه

دوشنبه ها وچهارشنبه ها

 

  7:30 الی 12:30

 

        086-32227023

chemarak@yahoo.com

chemarak@chmail.ir

حسین معافی عضو گروه

چهارشنبه ها

7:30 الی 12:45

086-32227023

 

chemarak@yahoo.com

chemarak@chmail.ir

 

 

شرح وظایف :

 - مطالعه و بررسی وضع موجود در مادۀ درسی ذیربط و شناسایی نقاط قوت و ضعف

- برنامه ریزی جهت رفع نقایص و تقویت نقاط قوت درس ذیربط

- برگزاری جلسات،کارگاه ها و همایش های آموزشی در موضوعات درسی ذیربط

- طراحی برنامه های ویژه جهت آموزش رویکردهای نوین طراحی آموزشی

- طراحی برنامه های ویژه جهت ترویج رویکردهای ارزشیابی و سنجش و اندازه گیری

- طراحی برنامه های ویژه جهت نقد و بررسی علمی کتب درسی

- طراحی برنامه های ویژه جهت توسعۀ بدیعه سازی و نوآوری،در فرایند یاددهی- یادگیری مادۀ درسی ذیربط

- جمع آوری طرح های خلاق و ایده های نوآموزشی و انعکاس آنها در مجامع علمی

- شرکت در گروه های درسی واحدهای آموزشی

 -شرکت در کلاس های درس دبیران و تبادل نظر با ایشان

- ارزیابی عملکرد گروه های درسی واحد های آموزشی با عنایت به برنامه های طرح جامع گروه های آموزشی

- تهیۀ و تدوین رویکردهای جدید درس ذیربط و تعمیم آنها

- شناسایی و دبیران نوجو و سازمان دهی آنها در برنامه های آموزشی

 -تأمین و حمایت انجمن علمی درسی ذیربط

- تعیین صلاحیت علمی دبیران غیرمرتبط و کمتر از لیسانس

- ارزشیابی و انتخاب طرح های آموزشی برتر و ارسال آن به دفتر آموزش نظری و پیش دانشگاهی

- نظارت بر فعالیت های مناطق تابعه در این خصوص و ارزشیابی از آنها

 -فراهم کردن تسهیلات لازم جهت دبیران داوطلب شرکت در طراحی آموزشی

- ایجاد فضا و شرایط مناسب برای تولید طرح ها و شیوه های طراحی آموزشی در مدارس